Butiken

Mode Rosa är en hattaffär och ateljé som etablerades 1940 av modisten Rosa Langer. Rosa skapade hattar och drev sin butik med stor passion under 68 år. Våren 2008 lämnade Rosa över butiken till sin son Henry och hans fru Mariana som renoverade lokalen och breddade sortimentet. Sedan hösten 2011 drivs butiken av deras son Mikael och hans fru Linda.

Modistyrket är ett yrke med lång tradition och för oss är det viktigt att föra detta hantverk vidare. Hos oss finns flera svenska modister representerade och butiken är en unik plattform för både nyexaminerade och för redan etablerade modister. Vi tror att deras hantverksskicklighet och det unika hos en handgjord hatt har ett stort värde för dig som kund. Det handgjorda sortimentet blandas med hattar och hårsmycken från välkända leverantörer såsom Stetson och Wigéns.
Välkommen in önskar familjen Langer!

The hat shop and atelier Mode Rosa was established in 1940 by milliner Rosa Langer. She created hats and ran her shop with great passion for 68 years. In 2008 Rosa handed the shop over to her son Henry and his wife Mariana, who renovated the shop and broadened the selection. Since 2011 the shop is run by their son Mikael and his wife Linda.
Millinery is a craft with a long tradition that we want to carry on. Several Swedish milliners are represented in the shop and we serve as a unique platform for both new and established milliners. We believe that their craftmanship and the uniqeness of a hand made hat is of great value for you as a customer. Our hand made selection is mixed with hats from several well known manufactureres.
The Langer family wishes you welcome to our shop!